Valkohäntäpeuran metsästys

Peuranpyyntiin osallistuminen varmistettava viimeistään kesäkokouksessa. Pyynti aloitetaan vahtimalla pellolta 1.9.2023, yksi lupa käytettävissä. Toinen lupa otetaan käyttöön porukkapyynnissä lokakuussa.

Osallistumismaksu maksetaan metsästysseuran tilille FI86 5006 0420 0490 28, maksu maksettava 15.8.2023 mennessä. 

Pyyntimaksu 5€. Viestiksi peuramaksu ja oma nimi.

Pyynninjohtaja kaudella 2023 Leo Hannula 044 504 6453 ja

varajohtaja Hannu Autio 044 327 6832.