Jäseneksi aikovalle

  • Metsästysseuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu vakinaisesti seuran alueella ja vuokraa metsästysvuokrasopimuksella seuralle omistamansa tilan tai muuallakin asuva, jos hän on maanomistaja joka vuokraa omistamansa kooltaan vähintään 10 ha alueen kaikilla metsästysoikeuksilla.
  • Jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö joka vakinaisesti asuu seuran alueella, mutta ei ole maanomistaja. Metsästysseuran alueella yli 10-vuotta asunut jäsen ei menetä jäsenoikeuksiaan muuttaessaan seuran alueelta pois.
  • Metsästysseuran jäsenyyttä hakeva henkilö tulee ottaa yhteyttä seuran sihteeriin tai puheenjohtajaan.
  • Seuran uudeksi jäseneksi hyväksytty henkilö on velvollinen ottamaan osaa riistakolmiolaskentaan, joka suoritetaan kesäkokouksen jälkeisenä viikonloppuna. Laskentaan osallistumista vastaan uusi jäsen saa Metsästysseuran jäsenkortin.
  • Alavieskan metsästysseuraan pyrkivien uusien jäsenien on osallistuttava riistakolmiolaskentaan saadakseen seuran varsinaisen jäsenyyden. Koejäsenyys kestää 2-vuotta jonka aikana johtokunnan on tehtävä ratkaisu koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi. Riistakolmiolaskenta suoritetaa talvella helmikuun aikana sopivan lumikelin sattuessa ja kesällä elokuussa kesäkokouksen jälkeisenä viikonloppuna. Maastossa kuljettava matka on n. 3 km / laskija. Laskennan jälkeen tarjotaan laskentaan osallistuneelle uudelle varsinaiselle seuran jäsenelle virvoitusjuomat / kahvit. Tarkemmat tiedot koejäsenyydestä löytyvät seuran säännöistä      

JÄSENHAKEMUS

Ilmoita jäsenhakemuksessa lisätietoja jäsenyydestä kohdassa:
Oletko maanomistaja ja jos kyllä, seuralle vuokraamiesi maiden kokonaispinta-ala.