Share |

KOKOUKSET 

KESÄKOKOUS 27.7.2017

LINKKI PÖYTÄKIRJAAN

Alavieskan metsästysseura ry:n vuosikokous 31.1.2017

                                

 

PÖYTÄKIRJA                                

 

1 §

 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

ja kaksi äänten laskijaa.

 

Päätös:

Valittiin

puheenjohtajaksi Veikko Taka-Eilola

Sihteeriksi Heli Kantola

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Autio ja Juhani Jutila

 

 

2 §

 

Todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös:

Ilmoitus lehdessä 5.1.2017. Todettiin kokous lailliseksi.

 

 

3 §

 

Hyväksytään työjärjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4 §

 

Esitellään seuran edellisen vuoden:

- toimintakertomus

- tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä

päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 

Päätös:

-          seuran puheenjohtaja Janne Konu esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen

-          esiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

-          hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös

 

5 §

 

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

Päätös:

Myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille

 

 

6 §

 

Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

 

Päätös:

Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Tuomas Taka-Eilola

 

 

 

7 §

 

Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä valitaan henkilöt jaostoihin

Johtokunnassa erovuorossa: Sami Länsipää, Hannu Autio ja Tuomas Taka-Eilola.

 

Päätös:

Valittiin erovuoroisten tilalle johtokuntaan Juhani Jutila, Tero Sipilä ja Janne Konu.

Valittiin lisäksi yksi varamies Hannu Autio.

 

Valittiin jaostot.

 

Johtokunta

 • puheenjohtaja: Tuomas Taka-Eilola 045-6360995
 • sihteeri: Heli Kantola 044 2667920
 • varapuheenjohtaja: Janne Konu
 • jäsen Mauri Marjakangas
 • jäsen Juhani Jutila
 • jäsen Tero Sipilä
 • jäsen Erik Kääntä
 • varajäsen Hannu Autio
 • tilintarkastaja Risto Anias (varalla Leo Hannula)
 • tilintarkastaja Asmo Hannula (varalla Matias Hannula)
 • rahastonhoitaja Heli Kantola

Suurpetoyhdyshenkilö

 • Erkki Kiimamaa 040 5361409
 • Sami Tolonen 040 5578119

Kenneljaosto

 • puheenjohtaja: Sami Tolonen 040 5578119
 • jäsen Hannu Autio
 • jäsen Heikki Huhtala
 • jäsen Vesa Koutonen
 • jäsen Tuomo Tolonen
 • jäsen Henri Kähtävä
 • jäsen Heli Kantola

Haulikkojaosto

 • puheenjohtaja: Erkki Kiimamaa 040 5361409
 • jäsen Harri Häivälä
 • jäsen Tuomo Kauppinen
 • jäsen Erik Kääntä
 • jäsen Juha Pehkonen

Kiväärijaosto

 • puheenjohtaja: Mauri Marjakangas 0405257191
 • jäsen Toni Heikkilä
 • jäsen Asseri Kauppinen
 • jäsen Vesa Koutonen
 • jäsen Lauri Huhtala

Riistanhoitojaosto

 • puheenjohtaja: Tuomo Kauppinen 0440 295707
 • jäsen Sami Tolonen
 • jäsen Mauri Marjakangas
 • jäsen Tapani Pudas
 • jäsen Uuno Nahkala
 • jäsen Leo Hannula

Riistakolmiojaosto

 • puheenjohtaja: Juhani Jutila 044 5913902
 • jäsen Arvo Haapakoski
 • jäsen Ismo Jutila
 • jäsen Matti Oja
 • jäsen Isto Koutonen
 • jäsen Pekka Korpi
 • Hannu Autio

 

 

Riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen valittiin seuran edustajaksi Terttu Heikkilä ja varalle Heli Kantola.

Hyväksyttiin seuran uusiksi jäseniksi Sauli Oja, Kasperi Haarala ja Jani Hihnala. Uudet jäsenet (tai heidän edustajansa) ovat velvoitettuja osallistumaan riistakolmiolaskentaan.

 

 

 

 

8 §

 

Toimitetaan kahden tilintarkastajan vaali ja heidän henkilökohtaisen

varamiehen vaali alkaneelle toimintavuodelle.

 

Päätös:

Valittiin tilintarkastajiksi Risto Anias (Leo Hannula) ja Asmo Hannula (Matias Hannula). Suluissa varajäsenet.

 

 

9 §

 

Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta

varten.

 

Päätös:

Jäsenistö on velvollinen osallistumaan maanvuokraussopimusten päivittämiseen ja talkootöihin, joista ilmoitetaan kotisivuilla.

Jatketaan talonmiehen toimia metsästysseuran majalla. Vaihtuu kuukausittain mieheltä toiselle. Työhön kuuluu nurmikon leikkuu, lumityöt ja yleinen siisteys majan tontilla. Käynti majalla viikottain.

Helmikuu: Hannula Leo

Maaliskuu: Juhani Jutila

Huhtikuu: Veikko Taka-Eilola

Toukokuu: Hannu Autio

Kesäkuu: Matias Hannula

Heinäkuu: Jukka Kattilakoski

Elokuu: Janne Konu

Syyskuu: Pekka Pudas

Lokakuu: Tapani Pudas

Marraskuu: Erkki Kiimamaa

Joulukuu: Mauri Marjakangas

Tammikuu 2018: Juha Vedenoja

 

Tehdään riistapeltoja.

Viedään nuolukivejä hirville.

Vesilintujen ruokinta Sivakan ja Vetenjärven kosteikolla.

Fasaanien ja peltopyiden ruokintaa.

 

Riistakolmiolaskenta kesällä ja talvella.

Suurpetomiehet päivittävät petohavainnoista.

 

Myydään päivä – ja vuosikortteja.

Hirviporukkaan ilmoittautuminen vahvistettava viimeistään kesäkokouksessa

Haetaan ilves, susi ja karhulupia naapuri metsästysseurojen kanssa.

 

Muutetaan hirvenpyyntisääntöjä rajoituksen osalta, joka koskee kieltoa metsästää muuta riistaa pyyntipäivän aikana, sallien villisian pyynnin ja mahdollisesti suurpetojen pyynnin yhteis- ja/tai poikkeusluvan mukaan. Samalla annetaan lupa kyseiseen pyyntiin seuran alueella yhteisluvassa mukana oleville muiden seurojen jäsenille.

 

Kauriin kaadot ilmoitetaan itse eteenpäin Riistakeskukseen ja viestillä seuran sihteerille.

 

Haulikkoharjoitukset, ammuntakurssi.

Hirvimiehille harjoitusammuntoja heinä ja elokuussa.

Ilmakivääri ammuntoja

Kivääriradan kunnostustoimia.

Yhdistys on hankkinut ampumasimulaattorin, johon käyttö koulutetaan joka seurasta muutama henkilö.

 

Pidetään koirakokeita ja petotesti koirille.

Tarvittaessa tuetaan koetoimintaa rahallisesti

Annetaan tarvittaessa maastoja koirakokeisiin

 

Osallistutaan tarvittaessa yhdistyksen järjestämiin koulutus ja neuvonta tilaisuuksiin.

 

 

 

Pidetään hirvipeijaiset, metsäpäivä koululaisille.

Ammutaan 3 hirveä majan kunnostus toimenpiteitä varten.

Hankitaan ilmalämpöpumppu majalle.

 

Huomion osoitukset tarvittaessa merkkipäivänä aktiiviselle seuran jäsenelle.

 

 

10 §

 

Päätetään seuran jäsenmaksun suuruudesta.

 

Päätös:

Seuran jäsenmaksu 50e (sis. 12e SML jäsenmaksun)

Päiväkortti 15e

Vuosikortti 70e (mahdollisuus 1 kauriin ampumiseen, lisämaksu 50€). Seura voi halutessaan rajoittaa pyyntiä.

 

 

 

 

11 §

 

Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo ja menoarvio.

 

Päätös:

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

 

Tulot                                                                                                                                                                                                Menot

 

jäsenmaksut 9500

Vuosikortit    400

Hirvituotto    3000

Metsästysmaja 900

Avustukset 500

14 300 €

 

 

 

Sekalaisetkulut 900

SML-jäsenmaksu 2300

Riistanhoito  1500

Metsästysmaja 4000

Peijaiset   1700

Postikulut   300

Laajakaista  300

Pankki  130

Kokous  500

10 630€

 

 

 

Tuottoa 3670€.

Tavoitteena kerätä rahaa majan remonttia varten.

 

 

 

 

12 §

 

Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Päätös:

Ei muita esille tulleita asioita.

 

 

13 §

 

Päätetään Kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

 

____________________________________

Puheenjohtaja

___________________________________

Sihteeri

 

____________________________________

Pöytäkirjantarkastaja

 

____________________________________

Pöytäkirjantarkastaja

 

Alavieskan metsästysseura ry