Share |

Tietoa hirviporukasta

Hirvenpyyntiin osallistuminen varmistettava viimeistään kesäkokouksessa.

Hirviporukan tilinumero FI08 5006 0440 0139 05. Kaatomaksut maksetaan suoraan tilille ja kuitti maksusta esitetään pyynninjohtajalle.

Uudet hirviporukan jäsenet maksavat lisäksi lahtivajamaksun 100 €.

Pyynninjohtaja kaudella 2017 Tero Sipilä 044-274 8922 ja

varajohtaja Tuomo Tolonen 044-377 9225.

Alavieskan Metsästysseuran hirviporukan säännöt.

Säännöt hyväksytty kesäkokouksessa 10.08.2007.

Sääntöjä (kohta 5.) päivitetty vuosikokouksessa 31.1.2017.

 

1. Jokaisella osallistujalla on kaikkina pyyntipäivinä oltava mukanaan:aseenkantolupa,voimassa oleva metsästyskortti,hirvenammuntakokeen suorituskortti ja seuran jäsenkortti.

Varusteet:Turva oranssi lakki ja liivi,aseena pyyntiin ilmoitettu ase,hyväksyttävät patruunat,kompassi,kartta,merkinantotorvi,puukko ja köysi.

 

2. Jokaisen pyyntiin osallistuvan on oltava hyvissä ajoin sovitussa kokoontumispaikassa. Poissaolon syyksi hyväksytään sairastuminen, lähiomaisen hautajaiset tai työt.

 

3.Pyynnin johtajat,ryhmänjohtajat tai heidän määräämänsä ohjaavat passimiehet paikoilleen. Passipaikkoja ei valita vaan niihin mennään arvonta/numerojärjestyksessä. Mahdollisten vierasmetsästäjien kohdalla säännöistä poiketaan.

 

4. Passipaikalla selvitetään naapuripassimiesten sijainti ja oma ampumasektori niin ettei aiheuteta vaaraa toisille pyynnissä olijoille. Ase ladataan vasta sitten kun seuraava passimies on paikallaan. Passipaikalta ei saa siirtyä tai poistua ennen kuin siihen on annettu lupa puhelimella tai sovitulla merkillä. Patruunat on ehdottomasti poistettava aseesta ennen passipaikalta poistumista.

 

5.Hirveä ei ollenkaan tule ampua yli 100 metrin matkalta eikä kovaan laukkaan, haavoittumisen, ylimääräisen jäljittämisen ja vieraille alueille kaatumisen välttämiseksi.

Pyyntiin osallistuvat eivät saa pyyntipäivänä ampua muuta riistaa kuin hirveä ja nimenomaan sellaista hirveä jonka pyynnistä on sovittu. Rajoitus ei koske villisikaa. Rajoitus ei myöskään koske mahdollista yhteis- ja/tai poikkeuslupaa suurpedoille yhteisluvassa oleville.

Muussa tapauksessa saalis menee seuran hyväksi. Edellä mainittujen sääntöjen rikkomisesta tulevan rangaistuksen päättää  hirvi-isäntä ryhmänjohtajien kanssa tapauskohtaisesti. Kaadon tapahduttua on jokainen velvollinen osallistumaan saaliin kuljetukseen ja käsittelyyn ilman korvausta. Ryhmä joka hirven nylkee on vastuussa nahan kunnosta ja käsittelystä myyntiin asti. Kukin ryhmä sopii lihanjaon porukassaan.

 

6. Aseen käsittelyssä on oltava erittäin huolellinen ja varovainen. Kun seurue kokoontuu esimerkiksi kaadolle taikka muuten yhteen, on patruunat ja lippaat poistettava aseesta. Autolla liikuttaessa on aseet pidettävä ehdottomasti laataamattomana ja suojuksessa. Jos pyyntiin osallistujan ase laukeaa vahingossa, niin hän on sen pyyntikauden loppuun pyynnissä aseettomana.

 

7.  ALKOHOLIN KÄYTTÖ PYYNNIN AIKANA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

 

8.  Kun pyynti on siinä vaiheessa, että jäljellä on vain yksi lupa ja pyyntialueelta kuuluu laukaus, niin kaikkien pyynnissä olevien on välittömästi poistettava patruunat aseestaan.

 

9.  Pyynnin aikana seurueelle mahdollisesti eri syistä aiheutuviin rahallisiin kuluihin on jokainen velvollinen osallistumaan yhtä suurella osuudella, riippumatta siitä onko ollut ko tapahtuman aikana pyynnissä.

 

10.  Uusi hirviseurueeseen tuleva jäsen on velvollinen maksamaan pääsymaksuna 100 euroa osuudesta yhteiseen lahtilatoon ja sen kalustoon.

 

11.  Jokaisen hirviseurueeseen ampujana osallistuvan on ammuttava vuosittain  kahdensadan (200) pistemäärän suoritus taikka 5x10 laukauksen harjoitusmäärä liikkuvaan/paikallaan olevaan tauluun.

 

12.  Väärän hirven ampumisesta tulee 100 euroa sakkoa ja sarvet menee seuralle. Sakot tulee maksaa saman pyyntikauden aikana.