Tietoa hirviporukasta

Hirvenpyyntiin osallistuminen varmistettava viimeistään kesäkokouksessa. Pyynnin aloitus la 14.10.2023 klo 7.30.

Hirviporukan tilinumero FI64 5006 0420 0490 36. Kaatomaksut maksetaan suoraan tilille 9.10.2023 mennessä. 

Uudet hirviporukan jäsenet maksavat lisäksi lahtivajamaksun 100 €.

Kaatomaksu 2023 50€/25€. Viestiksi kaatomaksu ja oma nimi.

Jokainen porukan jäsen huolehtii oman aseensa kohdistamisen ja todentaa sen ryhmänjohtajalle ennen pyyntiin lähtöä.

Pyynninjohtaja kaudella 2023 Tapani Koutonen 050 385 4190 ja

varajohtaja Janne Konu 040 5050 168.

HIRVIPORUKAN SÄÄNNÖT 

SÄÄNNÖT PÄIVITETTY KESÄKOKOUKSESSA 2.8.2018.

Alavieskan Metsästysseuran hirviporukan säännöt

Päivitetty kokouksessa 2.8.2018.

1. Jokaisen pyyntiin osallistuvan on esitettävä ennen pyynnin aloitusta pyynnin johtajalle voimassa oleva metsästyskortti sekä ampumakokeen suorituskortti.

Jokainen metsästäjä huolehtii henkilökohtaisesti siitä, että metsästyslain vaatimat asiakirjat (aseenkantolupa, metsästyskortti ja henkilötodistus) ja varusteet (turvaoranssi lakki ja liivi) ovat mukana.

2. Jokaisen pyyntiin osallistuvan on oltava hyvissä ajoin sovitussa kokoontumispaikassa. 

Poissaolo on hyväksyttävää perustellusta syystä. Tällöin kuitenkin ko. ryhmänjohtaja yhdessä ryhmäläisten kanssa päättää, onko metsästäjä oikeutettu sen päivän lihaosuuteen

3. Pyynninjohtajat, ryhmänjohtajat tai heidän määräämänsä henkilöt määräävät passimiehet paikoilleen.

 

4. Passipaikalla selvitetään naapuripassimiesten sijainti ja oma ampumasektori niin  ettei aiheuteta vaaraa toisille pyynnissä olijoille. Ase ladataan vasta sitten kun seuraava passimies on paikallaan. Passipaikalta ei saa siirtyä tai poistua ennen kuin siihen on annettu lupa puhelimella tai sovitulla merkillä. Patruunat on ehdottomasti poistettava aseesta ennen passipaikalta poistumista.

 5. Hirveä ei ollenkaan tule ampua yli 100 metrin matkalta eikä kovaan laukkaan, haavoittumisen, ylimääräisen jäljittämisen ja vieraille alueille kaatumisen välttämiseksi.

Pyyntiin osallistuvat eivät saa pyyntipäivänä ampua muuta riistaa kuin hirveä ja nimenomaan sellaista hirveä, jonka pyynnistä on sovittu. Rajoitus ei koske villisikaa. Rajoitus ei myöskään koske mahdollista yhteis- ja/tai poikkeuslupaa suurpedoille yhteisluvassa oleville.

Kaadon tapahduttua on jokainen velvollinen osallistumaan saaliin kuljetukseen ja käsittelyyn ilman korvausta. Ryhmä joka hirven nylkee, on vastuussa nahan kunnosta ja käsittelystä myyntiin asti. 

6. Aseen käsittelyssä on oltava erittäin huolellinen ja varovainen. Kun seurue kokoontuu esimerkiksi kaadolle taikka muuten yhteen, on patruunat ja lippaat poistettava aseesta. Autolla liikuttaessa on aseet pidettävä ehdottomasti lataamattomana ja suojuksessa. Jos pyyntiin osallistujan ase laukeaa vahingossa, niin hän on sen pyyntikauden loppuun pyynnissä aseettomana.

7.  Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen pyynnin aikana ehdottomasti kielletty.

8.  Pyynnin aikana seurueelle mahdollisesti eri syistä aiheutuviin rahallisiin kuluihin on jokainen velvollinen osallistumaan yhtä suurella osuudella, riippumatta siitä onko ollut ko. tapahtuman aikana pyynnissä.

 

9. Uusi hirviseurueeseen tuleva jäsen on velvollinen maksamaan pääsymaksuna 100 euroa osuudesta yhteiseen lahtilatoon ja sen kalustoon.

 

10. Jokaisen hirviseurueeseen ampujana osallistuvan on pidettävä yllä riittävää ampumataitoa.

 

11.  Väärän hirven ampumisesta tulee 100 euroa sakkoa ja sarvet menevät seuralle. Sakot tulee maksaa saman pyyntikauden aikana.

12.  Edellä mainittujen sääntöjen rikkomisesta tulevan rangaistuksen päättää hirvi-isäntä     ryhmänjohtajien kanssa tapauskohtaisesti.