ALAVIESKAN METSÄSTYSSEURA RY

KÄYPPÄ PEREMMÄLLE, KOTONA OLLAAN!

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan etelärajalla sijaitsee Alavieskan pieni, mutta ponteva pitäjä. Jos olivat metsästäjiä seutuja muinoin asuttaneet saamelaiset, niin sitä on myös moni tämän päivän alavieskalainenkin. Asukasluvultaan n. 2700 asukkaan kunnassa toimii kaksi vireää metsästysseuraa. Suuremmassa näistä kahdesta, Alavieskan Metsästysseura Ry:ssä, jäseniä on 340 kpl. Seura on perustettu vuonna 1960, ja metsästysalue on yhteispinta-alaltaan noin 18000 hehtaaria. Vuosien varrella on hyvän talkoohengen siivittämänä rakennettu mm. metsästysmaja, ja yhteistyössä pitäjän toisen metsästysseuran kanssa mittava ampumaratakokonaisuus Lumikuruun Someronkylälle. Sieltä löytyvät radat luodikko-, pienoiskivääri- ja haulikkoampujien tarpeisiin.

Pienriistakannat seuran metsästysalueella ovat olleet vaihtelevat, mutta yleensä kohtalaiset. Tuloksellisinta jahtia on vuosien varrella ollut hirvenmetsästys, suurten kaatolupamäärien ansiosta kanta onkin alueella saatu kohtuulliseksi. Pienpetokantaa pidetään kurissa loukkupyynnillä, ja talvella ketun metsästys ajokoiran avulla on myöskin ollut suosittua. Näiden pyyntimuotojen harrastaminen on erityisen tärkeää kanalintujen elinolosuhteiden turvaamiseksi. Vesilintujen määrä on selvästi laskenut 80-luvun huippuvuosista, mahdollisesti pitäjän halki virtaavan Kalajoen vedenpinnan säätelemisestä johtuen. Tämän takia vesilinnuille on rakennettu mm. kosteikko Sivakkanevan vetisimmälle alueelle, ja ruokintapaikkoja on perustettu kanavista suurimpiin.